Ireneusz Czubak – „Chanuka”

Ireneusz Czubak – 2021-11-28 „Chanuka” – (nagranie mp3)

1) Jakie były historyczne początki Święta Chanuki?
2) Dlaczego Antioch IV Epifanes dążył do hellenizacji Żydów?
3) Dlaczego bycie wiernym Bogu Żydem, było wtedy przestępstwem?
4) Na czym polegał cud chanukowy?
5) Jakim symbolem jest menora?
6) Jak Machabeusze ożywili na nowo wiarę w Izraelu?
7) Jaki jest opis udziału Jezusa w Święcie Chanuki?
8) Jakie jest ryzyko skostnienia wiary na przykładzie historii Izraela?