Wiesław Didoszak – Nie porzucajmy ufności naszej – cz.2

1) Czy jesteśmy w stanie być podobni do Pana Jezusa?
2) Przykład wierności i posłuszeństwa apostoła Pawła mimo trudności doświadczeń.
3) Czy w doświadczeniach możemy być zwycięzcami?
4) Czy musimy obawiać się prześladowań?