Anatol Matiaszuk – Nadzieja w listach Piotra – cz.3

1) Jaka jest rola naszego umysłu w dochodzeniu do świętości?
2) W jaki sposób Bóg ocenia naszą świętość?
3) Organizacyjny i duchowy wymiar Kościoła.
4) Na czym polega wybór, jakiego dokonuje Bóg w przypadku powołania człowieka?
5) O czym świadczy fakt naszej zależności od Boga?