Ireneusz Czubak – „TISZA BE-AW”

Ireneusz Czubak – 2021-07-18 „TISZA BE-AW” (nagranie mp3)

1) Co znaczą słowa TISZA BE-AW?
2) Dlaczego jest to dzień pokuty, żałoby i postu?
3) Dlaczego jest to najsmutniejszy dzień w kalendarzu żydowskim?
4) Co się wydarzyło w 9 dniu miesiąca AW?
5) Jaki jest stosunek Boga do Jego narodu i do Jerozolimy?
6) Jaki jest twój stosunek do Izraela i do Jerozolimy?
7) Pan nie zapomniał o Jerozolimie!
8) Bóg rozproszył Żydów wśród narodów, ale nigdy ich nie zostawił!