Wiesław Didoszak – Kultura Królestwa Bożego w sferze finansów

1) Miłość do Chrystusa jest pierwszą zasadą ekonomii Królestwa Bożego.
2) Dary płynące z serca poruszają niebo i zmieniają rzeczywistość.
3) Dar płynący z serca jest ostatecznie darem dla Boga.
4) Dar płynący z serca nie zubaża darczyńcy.
5) Przykładem najczystszej ofiarności jest sam Chrystus.

Dominik Tomczyk – O Królestwie Bożym

1) Czym jest i gdzie jest Królestwo Boże?
2) Czy są jakieś warunki, aby przyszło Boże Królestwo?
3) Jezus przyszedł i głosił Ewangelię Królestwa Bożego.
4) Królestwo Boże manifestuje się poprzez znaki i cuda.
5) Dwie fazy Królestwa Bożego:
– Królestwo, które jest;
– Królestwo, które przyjdzie;
6) Królestwo Boże jako dar.