Wiesław Didoszak – Kultura Królestwa Bożego w sferze finansów

1) Miłość do Chrystusa jest pierwszą zasadą ekonomii Królestwa Bożego.
2) Dary płynące z serca poruszają niebo i zmieniają rzeczywistość.
3) Dar płynący z serca jest ostatecznie darem dla Boga.
4) Dar płynący z serca nie zubaża darczyńcy.
5) Przykładem najczystszej ofiarności jest sam Chrystus.