Ireneusz Czubak – Jan Chrzciciel – Zanurzyciel

1) Johanan – Bóg jest łaskawy dla swego ludu.
2) Synowie Heroda Wielkiego i tereny ich władzy.
3) Dlaczego Jan nie kontynuował służby swojego ojca w świątyni?
4) Podobieństwo Eliasza i Jana Chrzciciela.
5) TESHUVA – odwrócenie się od grzechów.
6) Dlaczego Jezus nie uwolnił Jana z więzienia?
7) Pytanie Jezusa: „Po co wyszliście na pustynię?”

Marek Matuszczak – Dlaczego wierzyć?

1) Ludzie zadają sobie pytanie, czy Bóg istnieje.
2) Niektórzy podają powody, dlaczego nie wierzą.
3) Jak sam Bóg przedstawia się w swoim dziele stworzenia?
4) Jak poucza nas o tym Pismo Święte?
5) Jakie dowody dają najnowsze wykopaliska?