Marek Matuszczak – Dlaczego wierzyć?

1) Ludzie zadają sobie pytanie, czy Bóg istnieje.
2) Niektórzy podają powody, dlaczego nie wierzą.
3) Jak sam Bóg przedstawia się w swoim dziele stworzenia?
4) Jak poucza nas o tym Pismo Święte?
5) Jakie dowody dają najnowsze wykopaliska?

Wiesław Didoszak – Zwyciężyć diabła – cz.2 – Słowo naszego świadectwa

1) Na czym polega ważność posiadania własnego świadectwa?
2) Dlaczego diabeł zaciera ślady i wykrada dowody o faktach?
3) Dlaczego apostołowie oglądali efekty w swojej służbie?
4) Posiadanie ugruntowanego świadectwa jako oręż w walce z diabłem.