Paweł Sochacki – Boże odpowiedzi na nasze modlitwy

1) Czym jest modlitwa? (prawdziwe i błędne przekonania)
2) Krótka historia komunikacji z Bogiem.
3) Czy możemy oczekiwać odpowiedzi na każdą naszą modlitwę?
4) Co znaczy „mieć Boga naszych doświadczeń”?
5) Dlaczego Pan chce odpowiadać na nasze modlitwy?
6) Co z modlitwami niezgodnymi z Bożą wolą?
7) Czy mogę sprawdzić szczerość mojego życia modlitewnego?

Antonio Campolo – cz.1 – Odpowiedz na Jego miłość

Konferencja – Dzięgielów 1993
1) Na podstawie przykładów życiowych ukazano wielkość Bożej miłości.
2) W jaki sposób należy postępować w przypadku grzechu brata?
3) W jakiej sytuacji Bóg może nam przebaczyć?
4) Wezwanie do nawrócenia i modlitwa.