Antonio Campolo – cz.1 – Odpowiedz na Jego miłość

Konferencja – Dzięgielów 1993
1) Na podstawie przykładów życiowych ukazano wielkość Bożej miłości.
2) W jaki sposób należy postępować w przypadku grzechu brata?
3) W jakiej sytuacji Bóg może nam przebaczyć?
4) Wezwanie do nawrócenia i modlitwa.