Ingried Trobish – Małżeństwo – cz.1

1) W jakich okolicznościach małżeństwo może być szczęśliwe?
2) Wpływ stanu wolnego na przyszłość małżeństwa.
3) Testy na prawdziwą miłość
(w jaki sposób dokonać wyboru właściwej osoby na małżonka?):
a) dzielenie się swymi przeżyciami;
b) czy moje uczucie do drugiej osoby wzmacnia mnie, czy eksploatuje i rozbija?
c) szacunek
d) konflikty
e) czas
4) Czy sex jest testem na miłość?
5) Co z teściami?

Dawid Krauze – Moc Ewangelii

1) Prostota Ewangelii i przyczyny jej niezrozumienia.
2) Naaman jako przykład człowieka, który musiał się ukorzyć, by móc przyjąć prostotę Ewangelii.
3) Boża mądrość w prowadzeniu Kościoła.
4) Kim trzeba być, aby Bóg mógł mnie użyć?
5) W jakich okolicznościach możemy dostąpić duchowego odrodzenia?
6) Postawa ap. Pawła względem zwiastowania Ewangelii.

Dawiad Krauze – Kapłaństwo według Melchisedeka

1) Kapłaństwo nowotestamentowe na wzór kapłaństwa starotestamentowego.
2) Kim był Melchisedek?
3) Jezus jako Arcykapłan.
4) Czy Bóg odpowiada na wszystkie nasze modlitwy.
5) Czy dzisiejszy człowiek może być kapłanem?
6) W jakich okolicznościach może przyjść przebudzenie?

Paweł Sochacki – List do Filemona

1) Kim był Filemon i Onezym?
2) Jakie znaczenie mają nasze złe czyny popełnione przed nawróceniem?
3) W jakich okolicznościach możemy być owocni dla Pana?
4) Ewangelia w praktycznym życiu na przykładzie apostoła Pawła i Filemona.