Wiesław Didoszak – Społeczność z braćmi i siostrami jako warunek duchowego wzrostu – cz.1

1) Boży plan dla Kościoła.
2) Czym jest wspólnota?
3) Czy decydując się na wspólnotę będę ograniczony?
4) W jakiej sytuacji będę mógł się optymalnie rozwijać?
5) Jakie znaczenie mają dla nas trudności w relacjach z innymi?
6) Przyczyny frustracji i rozczarowań we wzajemnych kontaktach.
7) Na czym polegają i czym są warstwy ochronne w naszym postępowaniu?

Antonio Campolo – cz.1 – Odpowiedz na Jego miłość

Konferencja – Dzięgielów 1993
1) Na podstawie przykładów życiowych ukazano wielkość Bożej miłości.
2) W jaki sposób należy postępować w przypadku grzechu brata?
3) W jakiej sytuacji Bóg może nam przebaczyć?
4) Wezwanie do nawrócenia i modlitwa.

 

Wiesław Didoszak – Wierność w relacjach międzyludzkich – cz.2

1) Sukces sprawdzianem naszej wierności.
2) Dlaczego ludzie walczą z innymi?
3) W jaki sposób powinniśmy postępować z tymi, którzy występują przeciwko nam?
4) Wierność w sposunku do ludzi jako warunek bliskiej społeczności z Bogiem.