John Chacha (czyt. Czacza) – Jak uczynić służbę efektywną? – cz.1

Konferencja dla pastorów – Ślesin – kwiecień 1995r
1) Moje miejsce w Ciele Chrystusowym.
2) Słuchanie Bożego głosu.
3) Budowanie swej służby na Bożych zasadach i Bożych normach.
4) Cele w służbie (rodzinne, finansowe, społeczne)
5) Życie modlitwy i jego konsekwencje:
a) poszerzone pomazanie;
b) nowe objawienia od Pana;
c) większa duchowa wrażliwość;
6) Dyscyplina studiowania.
7) Wygląd zewnętrzny.
8) Przyjmowanie krytyki.
9) Radzenie sobie z niepowodzeniami i z sukcesem.
10) Pragnienie Boga.

Wiesław Didoszak – Wierność w relacjach międzyludzkich – cz.2

1) Sukces sprawdzianem naszej wierności.
2) Dlaczego ludzie walczą z innymi?
3) W jaki sposób powinniśmy postępować z tymi, którzy występują przeciwko nam?
4) Wierność w sposunku do ludzi jako warunek bliskiej społeczności z Bogiem.