Wiesław Didoszak – Społeczność z braćmi i siostrami jako warunek duchowego wzrostu – cz.1

1) Boży plan dla Kościoła.
2) Czym jest wspólnota?
3) Czy decydując się na wspólnotę będę ograniczony?
4) W jakiej sytuacji będę mógł się optymalnie rozwijać?
5) Jakie znaczenie mają dla nas trudności w relacjach z innymi?
6) Przyczyny frustracji i rozczarowań we wzajemnych kontaktach.
7) Na czym polegają i czym są warstwy ochronne w naszym postępowaniu?