Waldemar Stępień – „Trzy pytania do Jezusa”

Waldemar Stępień – 2021-04-02 „Trzy pytania do Jezusa” – (nagranie mp3)

1) Jezus usłyszał trzy pytania, na które dał tą samą odpowiedź.
2) Jaki był duchowy kontekst wydarzeń w Wielki Piątek?
3) Jakie cele zrealizował Jezus zgodnie z zapowiedzią proroctwa Izajasza?
4) Dlaczego Judasz wydał Jezusa i o co Go zapytał?
5) Jaki był cel pytania arcykapłana podczas przesłuchania?
6) Dlaczego Piłat zapytał Jezusa, czy jest On królem Żydów?
7) Czy zadajesz Bogu pytania, by poznać prawdę, czy też, by podważyć Jego opinię?