Marek Matuszczak – Dlaczego wierzyć?

1) Ludzie zadają sobie pytanie, czy Bóg istnieje.
2) Niektórzy podają powody, dlaczego nie wierzą.
3) Jak sam Bóg przedstawia się w swoim dziele stworzenia?
4) Jak poucza nas o tym Pismo Święte?
5) Jakie dowody dają najnowsze wykopaliska?

Głodny odpowiedzi? – Dlaczego Bóg cię kocha oraz, czy zbawienie można utracić?

Dlaczego Bóg Cię kocha oraz, czy zbawienie można utracić część 2.

Głodny odpowiedzi? Dzisiaj odpowiemy dlaczego Bóg Cię kocha oraz, czy zbawienie można utracić. Bądź z nami i komentuj, co o tym myślisz!

Opublikowany przez Kościół Betlejem Kraków Czwartek, 24 października 2019