Marek Matuszczak – Dlaczego wierzyć?

1) Ludzie zadają sobie pytanie, czy Bóg istnieje.
2) Niektórzy podają powody, dlaczego nie wierzą.
3) Jak sam Bóg przedstawia się w swoim dziele stworzenia?
4) Jak poucza nas o tym Pismo Święte?
5) Jakie dowody dają najnowsze wykopaliska?