Tadeusz Kadłuczka – Pamiętaj o dniu świętym

1) Jakie jest biblijne znaczenie przestrzegania „świętego dnia”
2) Jakie jest duchowe zrozumienie życia w odpocznieniu?
3) Czym jest sabat?
4) „Okres stwarzania” i „okres zbawienia”
5) Pan Jezus jako sprawca naszego odpocznienia.