Tadeusz Kadłuczka – Chrześcijaństwo w praktyce

1) W jaki sposób Bóg objawia swój gniew przeciw człowiekowi?
2) Błogosławieństwo wynikające z uwielbienia Boga.
3) Czy można uniknąć rozterek w małżeństwie?
4) Jaką postawę powinniśmy zająć wobec otaczającej nas rzeczywistości?
5) Modlitwa i Słowo z Ewangelii.