Łukasz Konieczny – „Niesamowity spacer z Panem”

Łukasz Konieczny – 2021-08-15 „Niesamowity spacer z Panem” – (nagranie mp3)

1) Co najbardziej buduje naszą wiarę?
2) Czy twoje doświadczanie Boga jest świeże każdego dnia?
3) Dlaczego Jezus gani u swoich uczniów niewiarę?
4) Czy twoje zachowanie po widzianym cudzie jest wyrazem wiary, czy niewiary?
5) Czym są fart i zbieg okoliczności w życiu człowieka wierzącego?
6) Co to jest zakwas faryzeuszy?
7) Co zrobili uczniowie, gdy Jezus przyszedł do nich po wodzie?
8) Co to znaczy, że wiara ma tylko czas teraźniejszy?