Marek Matuszczak – „Nie bój się nadchodzących cierpień” – cz.2

Marek Matuszczak – 2021-08-22 „Nie bój się nadchodzących cierpień” – (nagranie mp3)
Listy w Księdze Objawienia – cz.2

1) Co Jezus Chrystus mówi do zboru w Smyrnie?
2) W jaki sposób przedstawia się temu zborowi?
3) Jakie części składowe mają listy do siedmiu zborów w Księdze Objawienia Jana?
4) Rada, aby nie lękać się tego co będziesz cierpiał.
5) Czas cierpienia jest ograniczony.
6) Bądź wierny aż do końca, a otrzymasz wieniec życia.
7) Czym jest dla ciebie wieniec życia?
8) Czy wierzysz w to, że Jezus jest zmartwychwstaniem i życiem?