Mieczysław Kwiecień – Dlaczego Hiob znalazł się w szkole cierpienia? – cz.3

1) Ukorzenie się Hioba przed Bogiem.
2) Co znaczy wiedzieć o Bogu ze słyszenia?
3) W jaki sposób Bóg ocenia dojrzałość każdego odrodzonego człowieka?
4) Kto był prawdziwym duszpasterzem w Księdze Hioba?
5) Jakie znaczenie ma poddanie się Panu w szkole cierpienia?

Andrzej Dziadowiec – Mądrość Boża

1) Czym jest mądrość?
2) Jaka jest różnica pomiędzy wiedzą, a mądrością?
3) Jakie są konsekwencje głupoty w świetle Biblii?
4) Jaki jest cel dążenia do mądrości?
5) Przymierze jako przykład społeczności z Bogiem.
6) W jaki sposób Bóg objawia nam samego siebie?
7) Gdzie jest źródło mądrości?