Dawid Krauze – Co znaczy być chrześcijaninem?

1) Kto jest prawdziwym uczniem Jezusa?
2) Kto jest chrześcijaninem?
3) Kim był Jezus Chrystus?
4) Różnica pomiędzy religią, a wiarą.
5) Stosunek do Jezusa – miarą uczniostwa.
6) Z jakich materiałów wznosimy duchową budowlę?

Andrzej Dziadowiec – Czy Nowy Testament jest antysemicki?

1) Czy Nowy Testament jest antysemicki?
2) Czym jest religijny antysemityzm? Jaka jest jego geneza?
a) znaczenie Marcina Lutra;
b) znaczenie ojców Kościoła (Orygenes, Feliks Aleksandryjski)
3) Izrael, a Kościół.
4) Przykłady problematycznych tekstów w Nowym Testamencie
(obrzezanie; odrzucenie Izraela; rola Kościoła; kto jest Żydem?)
5) Które obietnice dane Izraelowi są bezwarunkowe, które zaś warunkowe?