Andrzej Dziadowiec – Mądrość Boża

1) Czym jest mądrość?
2) Jaka jest różnica pomiędzy wiedzą, a mądrością?
3) Jakie są konsekwencje głupoty w świetle Biblii?
4) Jaki jest cel dążenia do mądrości?
5) Przymierze jako przykład społeczności z Bogiem.
6) W jaki sposób Bóg objawia nam samego siebie?
7) Gdzie jest źródło mądrości?