Andrew Pearkes – Seminarium na temat uzdrowienia

Piątek : kazanie 1
Świadectwa uzdrowień – problem odrzucenia


Sobota : kazanie 2
Być pod otwartym niebem


Sobota : kazanie 3
Jako w niebie, tak i na ziemi


Niedziela kazanie 4
Jezus uzdrawia wszystkie choroby: