Mieczysław Kwiecień – Pokora – cz.2

1) Pycha jako przełom w historii stworzenia; konsekwencje pychy.
2) Pokora jako cecha chrześcijanina.
3) Pokora jako warunek przebywania w społeczności z Bogiem.
4) Kiedy stajemy się pokorni?
5) Niebezpieczeństwa związane z dążeniem do pokory.
6) Aaron, Miriam, Korach i Gehazi jako przykłady osób bez pokory.
7) Jezus jako przykład pokory.