Wiesław Didoszak – W jaki sposób wrócić do Boga? – cz.2 – Chwała Kościoła.

1) W co został przyodziany marnotrawny syn?
a) symbol płaszcza;
b) symbol pierścienia;
c) symbol sandałów;
2) W jaki sposób Jezus przygotowuje swoją Oblubienicę?
3) Kto jest autorem przemiany Kościoła?
4) Jakie jest zadanie Kościoła w Bożym planie dla narodu Izraelskiego?

Wiesław Didoszak – W jaki sposób wrócić do Boga? – cz.1

1) Na jakich warunkach Bóg przyjmuje człowieka?
2) Co jest podstawą społeczności z Bogiem?
3) Czy starszy syn z podobieństwa „o synu marnotrawnym” był podobny do swego brata?
4) Jak bardzo Bóg jest zainteresowany tym, co dla Niego robimy?
5) W jaki sposób powinniśmy usługiwać sobie nawzajem?