Wiesław Didoszak – Misterny plan Boga

1) Naród na wygnaniu.
2) Jaką postawę mieli przyjąć Żydzi będąc w niewoli?
3) Boży plan powrotu Żydów z niewoli.
4) W jakim sensie nasza wierność Bogu ma wpływ na realizację Bożego planu?
5) Czy po otrzymaniu obietnicy od Boga są możliwe trudności i przeszkody?

Wiesław Didoszak – W jaki sposób wrócić do Boga? – cz.1

1) Na jakich warunkach Bóg przyjmuje człowieka?
2) Co jest podstawą społeczności z Bogiem?
3) Czy starszy syn z podobieństwa „o synu marnotrawnym” był podobny do swego brata?
4) Jak bardzo Bóg jest zainteresowany tym, co dla Niego robimy?
5) W jaki sposób powinniśmy usługiwać sobie nawzajem?

Dawid Krauze – Moc Ewangelii

1) Prostota Ewangelii i przyczyny jej niezrozumienia.
2) Naaman jako przykład człowieka, który musiał się ukorzyć, by móc przyjąć prostotę Ewangelii.
3) Boża mądrość w prowadzeniu Kościoła.
4) Kim trzeba być, aby Bóg mógł mnie użyć?
5) W jakich okolicznościach możemy dostąpić duchowego odrodzenia?
6) Postawa ap. Pawła względem zwiastowania Ewangelii.

Wiesław Didoszak – Dlaczego ludzie nie przyjmują Bożego Słowa?

1) Dlaczego mieszkańcy Nazaretu nie przyjęli zwiastowania Jezusa mimo cudów i znaków, jakie towarzyszyły Jego nauczaniu?
2) Jakie znaczenie ma nasze nastawienie przed słuchaniem Bożego Słowa?
3) Czy potrafimy przyjmować nauki od pospolitych ludzi?
4) Od kogo i od czego zależy efektywność w zwiastowaniu Bożego Słowa?