Dawid Krauze – Moc Ewangelii

1) Prostota Ewangelii i przyczyny jej niezrozumienia.
2) Naaman jako przykład człowieka, który musiał się ukorzyć, by móc przyjąć prostotę Ewangelii.
3) Boża mądrość w prowadzeniu Kościoła.
4) Kim trzeba być, aby Bóg mógł mnie użyć?
5) W jakich okolicznościach możemy dostąpić duchowego odrodzenia?
6) Postawa ap. Pawła względem zwiastowania Ewangelii.