Tadeusz Kadłuczka – Chrześcijaństwo w praktyce

1) W jaki sposób Bóg objawia swój gniew przeciw człowiekowi?
2) Błogosławieństwo wynikające z uwielbienia Boga.
3) Czy można uniknąć rozterek w małżeństwie?
4) Jaką postawę powinniśmy zająć wobec otaczającej nas rzeczywistości?
5) Modlitwa i Słowo z Ewangelii.

 

Dawid Krauze – Co znaczy być chrześcijaninem?

1) Kto jest prawdziwym uczniem Jezusa?
2) Kto jest chrześcijaninem?
3) Kim był Jezus Chrystus?
4) Różnica pomiędzy religią, a wiarą.
5) Stosunek do Jezusa – miarą uczniostwa.
6) Z jakich materiałów wznosimy duchową budowlę?