Waldemar Stępień – Czy jesteś gotowy na Boże objawienie?

1) Jak przychodzi Boże objawienie?
2) W jakim miejscu i czasie możesz je otrzymać?
3) Czy każdy wierzący potrzebuje Bożego objawienia?
4) Jakie pułapki czyhają na wierzących w trakcie poznawania Boga?
5) Jakie były reakcje różnych osób w Biblii na Boże objawienie?
6) Dlaczego pierwszymi osobami, które usłyszały o zmartwychwstaniu, były kobiety?
7) Dlaczego Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu nie ukazał się od razu wszystkim uczniom?
8) W jaki sposób Pan Jezus zachęcił Piotra po jego trzykrotnym zaparciu?

Waldemar Stępień – Narodzenie Jezusa – Boży znak z nieba

1) Dlaczego świętujemy narodziny Pana Jezusa?
2) Czy Józef uwierzył Marii o poczęciu z Ducha Świętego?
3) Dlaczego anioł nie przyszedł do Józefa wcześniej?
4) Co zmieniło w sercu Józefa Boże objawienie?
5) W jakich okolicznościach Izajasz zapowiada Boży znak?
6) Jaki wpływ ma na nas ten Boży znak?
7) Jakie były i będą inne Boże znaki?