Waldemar Stępień – „Ofiarność, dziesięcina i Boża łaska”

Waldemar Stępień – 2021-10-31 „Ofiarność, dziesięcina i Boża łaska” – (nagranie mp3)

1) Czym różni się Boża ekonomia od ludzkiej ekonomii?
2) Na czym polegał fenomen ofiarności pierwszego kościoła w Jerozolimie?
3) Jak rozumieć słowa: „Poprzestawajcie na tym, co posiadacie”?
4) Dlaczego ofiarność pozwala nam wzbić się na wyższy poziom duchowości?
5) Co różni jałmużnę od dziesięciny?
6) Jakie były początki dziesięciny w opisach biblijnych?
7) Czy widzisz podobieństwo Melchisedeka do osoby Pana Jezusa?
8) Dlaczego dziesięcina jest bliska sprawiedliwości, miłosierdziu i wierności?