Waldemar Stępień – Narodzenie Jezusa – Boży znak z nieba

1) Dlaczego świętujemy narodziny Pana Jezusa?
2) Czy Józef uwierzył Marii o poczęciu z Ducha Świętego?
3) Dlaczego anioł nie przyszedł do Józefa wcześniej?
4) Co zmieniło w sercu Józefa Boże objawienie?
5) W jakich okolicznościach Izajasz zapowiada Boży znak?
6) Jaki wpływ ma na nas ten Boży znak?
7) Jakie były i będą inne Boże znaki?