Waldemar Stępień – „Zmartwychwstał tak, jak zapowiedział”

Waldemar Stępień – 17.04.2022 „Zmartwychwstał, tak jak zapowiedział” – (nagranie mp3)

1) Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa zostało dokładnie zapowiedziane przez proroków.
2) Boży plan zrealizował się dokładnie i zgodnie z zapowiedziami proroków.
3) Pierwszymi świadkami zmartwychwstania były kobiety, które przyszły do grobu.
4) Anioł usunął wielki kamień i straże, aby kobiety mogły wejść do grobowca.
5) Kobiety te, zostały pierwszymi ewangelistkami, które przekazały uczniom Dobrą Nowinę.
6) Jezus kilkakrotnie spotkał się z uczniami po zmartwychwstaniu, aby wzmocnić ich wiarę.
7) Przed swoją ukrzyżowaniem trzykrotnie zapowiadał uczniom swoją śmierć i zmartwychwstanie.
8) Zgodnie z zapowiedzią Jezusa, w Galilei zobaczyło Go jednocześnie ponad pięciuset braci.

Zapraszamy na nabożeństwo!

godz. 9:30, Nowe Centrum Administracyjne
Budynek S, sala teatralna
ul. Ujastek 1 w Krakowie