Waldemar Stępień – „Gdzie jest twoje miejsce – cz.3”

Waldemar Stępień – 2021-09-12 „Gdzie jest twoje miejsce – cz.3” – (nagranie mp3)

1) Jak ważny jest aspekt czasu w powołaniu do służby?
2) Czy zapytałeś Boga, kiedy możesz wejść w miejsce twojego wybrania?
3) Czy wiesz, w jaki sposób Bóg prowadzi Cię w miejsce twojego wybrania?
4) Czego możemy nauczyć się z historii wchodzenia Izraela do ziemi obiecanej?
5) Dlaczego Eliasz nie namaścił nowego króla Aramu i króla Izraela zgodnie z poleceniem Pana?
6) Czy bycie prorokiem w Izraelu było łatwe i bezpieczne?
7) Przykład powołania Abrahama i konsekwencje jego błędnych wyborów.