Waldemar Stępień – W oczekiwaniu na powołanie

1) Czym jest służba?
2) Konieczne cechy charakteru sługi.
3) Jak powinny wyglądać relacje rodzinne sługi?
4) Jak powinna wyglądać relacja: zbór – członek zboru?
5) Czy powinien istnieć okres przygotowania się do służby?
6) Godny zaufania – sprawdzian.

Wiesław Didoszak – Koszty bycia służebnicą Pańską

1) Czy Maria miała świadomość konsekwencji poddania się Bogu?
2) Jakie owoce niesie poddanie się Bożej woli?
3) Na czym polega etap weryfikacji powołania?
4) Czy sługa Pański powinien liczyć się z ofiarami ze swej strony?
5) Na czym polega przywilej i chwała, wynikające z bycia sługą Pańskim?

Wiesław Didoszak – Wierność w małym – cz.1

1) Co jest warunkiem doświadczania radości w życiu?
2) Jakie warunki należy spełnić, aby być dobrym szafarzem?
3) Dawid, jako przykład wiernego sługi.
4) Co pociąga za sobą wierność w małych rzeczach?
5) W jaki sposób odróżnić fałszywą i prawdziwą wierność?