Wiesław Didoszak – Wierność w małym – cz.1

1) Co jest warunkiem doświadczania radości w życiu?
2) Jakie warunki należy spełnić, aby być dobrym szafarzem?
3) Dawid, jako przykład wiernego sługi.
4) Co pociąga za sobą wierność w małych rzeczach?
5) W jaki sposób odróżnić fałszywą i prawdziwą wierność?