Brian Hayes – Pełni w Chrystusie – cz.5 – Charakter Chrystusowy

1) Jakie jest znaczenie posiadania właściwego charakteru w służbie?
2) Jakie jest różnica pomiędzy obrazem siebie samego, jaki tworzymy, a charakterem, jaki posiadamy?
3) Jakie jest miejsce naszej osobowości w naszym życiu?
4) Jakie jest znaczenie naszego nastawienia?
5) Jaka jest zależność pomiędzy charakterem, a darami duchowymi?

Waldemar Stępień – W oczekiwaniu na powołanie

1) Czym jest służba?
2) Konieczne cechy charakteru sługi.
3) Jak powinny wyglądać relacje rodzinne sługi?
4) Jak powinna wyglądać relacja: zbór – członek zboru?
5) Czy powinien istnieć okres przygotowania się do służby?
6) Godny zaufania – sprawdzian.