Dominika Nowicka – „Bóg Stwórca – człowiek odkrywca”

Dominika Nowicka – 2021-04-18 „Bóg Stwórca – człowiek odkrywca” – (nagranie mp3)

1) Stańmy się jak dzieci w kwestii wiary i zaufania.
2) Bóg jest blisko nas i chce do nas mówić.
3) Tak zostaliśmy stworzeni, że mamy w sobie tęsknotę za Bogiem.
4) Jeśli chcesz poznać Boga całościowo, to sięgnij do Księgi, której On jest autorem.
5) W Biblii znajdziesz najpełniejszy obraz Boga i poznasz, co jest dobre i miłe Bogu.
6) Zatrzymaj się, jeśli się pogubiłeś. Otwórz swoje serce i zawołaj do Stwórcy.
7) Pozwól, aby Bóg wypełnił cię Swoją obecnością.
8) Zburz każdą ścianę, która oddziela cię od Boga.