Michał Hydzik – Przekazanie duchowego dziedzictwa

Kazanie z okazji inauguracji Krakowskiego Seminarium Biblijnego.
1) Wstęp – nakreślenie aktualnej sytuacji w Kościele w Polsce.
2) Dziedzictwo w sferze społecznej i fizycznej.
3) Sytuacja w Izraelu w czasach Eliasza.
4) Wzloty i upadki w służbie Eliasza.
5) Dlaczego Bóg wybrał Elizeusza na następce Eliasza?
6) Jakim musi być człowiek, aby odziedziczyć błogosławieństwo duchowego dziedzictwa?