Mieczysław Kwiecień – O Abrahamie – cz.2

1) Jakie są konsekwencje niewłaściwych sojuszy?
2) Kim jest Melchisedek?
3) Na czym polega wzrost w wierze?
4) Czym jest przymierze z Bogiem?
5) Jakie mogą być konsekwencje naszego nieposłuszeństwa względem Boga?
6) Dlaczego Bóg zmienił imię Abrama i Saraj?

Mieczysław Kwiecień – O Abrahamie – cz.1

1) Pochodzenie Abrahama.
2) Czy po swoim nawróceniu możemy jeszcze coś otrzymać od Boga?
3) Jakie problemy miał Abraham po swoim nawróceniu?
4) Jakie jest znaczenie posłuszeństwa w życiu wierzącego?
5) Kto może być autorytetem w życiu wierzącego?