Mieczysław Kwiecień – O Abrahamie – cz.2

1) Jakie są konsekwencje niewłaściwych sojuszy?
2) Kim jest Melchisedek?
3) Na czym polega wzrost w wierze?
4) Czym jest przymierze z Bogiem?
5) Jakie mogą być konsekwencje naszego nieposłuszeństwa względem Boga?
6) Dlaczego Bóg zmienił imię Abrama i Saraj?