Waldemar Stępień – W oczekiwaniu na powołanie

1) Czym jest służba?
2) Konieczne cechy charakteru sługi.
3) Jak powinny wyglądać relacje rodzinne sługi?
4) Jak powinna wyglądać relacja: zbór – członek zboru?
5) Czy powinien istnieć okres przygotowania się do służby?
6) Godny zaufania – sprawdzian.

Waldemar Stępień – Świadectwo w życiu wierzącego

1) Jaka jest różnica pomiędzy nauczaniem Bożego Słowa, a składaniem świadectwa?
2) Jaka jest rola człowieka podczas wydawania świadectwa?
3) Jaka jest zależność pomiędzy naszymi słowami i czynami?
4) Jakie są konsekwencje lęku przed wydawaniem świadectwa?
5) Jakie są niebezpieczeństwa obłudy?
6) W jaki sposób Bóg składa świadectwo o sobie samym?
7) W jaki sposób składanie świadectwa wpływa na zwycięstwo w naszym życiu?