Waldemar Stępień – Objaśnianie Bożego Słowa

1) Czy Boże Słowo może wyjaśnić samo siebie?
2) Dary duchowe jako nadnaturalne narzędzia w wyjaśnianiu Bożego Słowa.
3) Nauczyciel jako urząd w Kościele, powołany do objaśniania Bożego Słowa.
4) Problemy związane z objaśnianiem Bożego Słowa.
5) Odpowiedzialność podczas objaśniania Bożego Słowa.
6) Kiedy możemy zrozumieć Boże Słowo?
7) Niewłaściwe postawy w trakcie słuchania objaśnianego Słowa Bożego.