Łukasz Konieczny – „Bądź wola Twoja”

Łukasz Konieczny – 24.04.2022 „Bądź wola Twoja” – (nagranie mp3)

1) Boża wola jest najlepszym rozwiązaniem dla nas.
2) Dajmy przemienić swój sposób myślenia, abyśmy mogli ją zaakceptować.
3) Boża wola jest poznawalna. Bóg chce, abyśmy ją poznali.
4) Czym jesteśmy bliżej Boga, tym łatwiej przyjąć i zaakceptować Bożą wolę.
5) Trzy problemy:
a) gdy nie szukamy Bożej woli – żyjemy tak, jakby jej nie było;
b) gdy zadawalamy się tylko pytaniem o wolę Bożą, a nie słuchamy jej;
c) gdy tracimy czas na szukanie jej tam, gdzie jest już dawno objawiona;
6) Pełnienie Bożej woli będzie nas kosztowało, ale warto ją wypełnić.

Zapraszamy na nabożeństwo!

godz. 9:30, Nowe Centrum Administracyjne
Budynek S, sala teatralna
ul. Ujastek 1 w Krakowie

Wiesław Didoszak – Uzdrowieńcza kąpiel w Duchu Świętym

1) Czy można doznać w życiu trwałej przemiany?
2) Jakie konsekwencje niesie pełność Ducha Świętego w życiu człowieka?
3) Co należy uczynić, aby móc się podobać Bogu?
4) Czy człowiek wierzący doświadcza odnowy w swoim życiu?

Waldemar Stępień – Trudności w odbieraniu błogosławieństwa

1) W jaki sposób możemy pozbyć się swoich trosk?
2) Grzech, jako przeszkoda w odbieraniu błogosławieństwa.
3) Gotowość na przemianę jako warunek współdziałania z Bogiem.
4) Umiejętność rozpoznania zamysłów szatana.
5) Niebezpieczeństwo lekceważenia tego, co otrzymaliśmy od Pana.
6) Jakie jest znaczenie tego, co słuchamy?