Kazimierz Sosulski – Upodobanie w potrzebach

1) Na czym polega istota zwycięskiego życia człowieka wierzącego?
2) Czy szczerze wierzący człowiek będzie miał problemy?
3) Jakie są niebezpieczeństwa doświadczania duchowego błogosławieństwa?
4) Jakie znaczenie mają słabości i ograniczenia w życiu wierzącego?