Paweł Sochacki – List do Filemona

1) Kim był Filemon i Onezym?
2) Jakie znaczenie mają nasze złe czyny popełnione przed nawróceniem?
3) W jakich okolicznościach możemy być owocni dla Pana?
4) Ewangelia w praktycznym życiu na przykładzie apostoła Pawła i Filemona.