John Chacha (czyt. Czacza) – Jak uczynić służbę efektywną? – cz.2

Konferencja dla pastorów – Ślesin – kwiecień 1995r
1) W jaki sposób powinniśmy traktować siebie samych?
2) Kto powinien być twoim przyjacielem?
3) W jaki sposób rozsądnie inwestować swój czas?
4) Z kim spędzać swój czas?
5) W jaki sposób podchodzić do zjawiska duchowego wzrostu?
6) Dlaczego pomagamy innym?
7) Nasz stosunek do finansów.
8) Co to znaczy, być dawcą?
9) Kryzys w służbie.

John Chacha (czyt. Czacza) – Jak uczynić służbę efektywną? – cz.1

Konferencja dla pastorów – Ślesin – kwiecień 1995r
1) Moje miejsce w Ciele Chrystusowym.
2) Słuchanie Bożego głosu.
3) Budowanie swej służby na Bożych zasadach i Bożych normach.
4) Cele w służbie (rodzinne, finansowe, społeczne)
5) Życie modlitwy i jego konsekwencje:
a) poszerzone pomazanie;
b) nowe objawienia od Pana;
c) większa duchowa wrażliwość;
6) Dyscyplina studiowania.
7) Wygląd zewnętrzny.
8) Przyjmowanie krytyki.
9) Radzenie sobie z niepowodzeniami i z sukcesem.
10) Pragnienie Boga.