Joe Bennett – Wierność

Konferencja dla pastorów – Ślesin – kwiecień 1995r
1) Jakie główne oczekiwania ma Bóg względem swoich sług?
2) Biblijne przykłady wiernych ludzi: (Mojżesz, Nehemiasz, Dawid, Daniel)
3) Wierność jako podstawowy sprawdzian gotowości do służby.
4) Bezwarunkowe uwielbienie Boga, jako przejaw wierności sługi Pańskiego.