Wiesław Didoszak – Wyzwania ponad siły

1) Każdy z nas jest do czegoś powołany.
2) Powołanie jest daną nam przez Boga możliwością uczynienia nas lepszymi i potrzebnymi.
3) Negatywne doświadczenia nie są po to, aby nas powstrzymać od wypełnienia powołania!
4) Doświadczenia są po to, aby nas wypróbować i wzmocnić naszą zależność od Boga.
5) Najważniejszą daną nam obietnicą jest to, że Pan jest z nami.
6) Miłość jest spójnią doskonałości.
7) Ostatecznie, zwycięstwo jest naszym powołaniem.