Warren Groves – Relacje między pastorem, a starszymi

Konferencja dla pastorów – Ślesin – kwiecień 1995r
1) Postawa człowieka, którego Bóg powołuje do służby.
2) Wizja jako nadrzędny plan dla Kościoła.
3) Jedna wizja w konfrontacji z wieloma liderami.
4) Wierność liderów.
5) Sposób doboru liderów.
6) Niebezpieczeństwa w służbie liderów.
7) Jedność wśród liderów.
8) Strach i lęk w służbie.
9) Zdrowe poddanie się autorytetom.
10) Nasza postawa względem podjętych decyzji, z którymi do końca się nie utożsamiamy.